Helhedsplanen for Bellahøj

Facader, tage, vinduer og altaner samt udearealer tage skal renoveres. Afdelingens badeværelser er også utidssvarende så skal også udskiftes.
Da der er valgt en decentral ventilationsløsning med placering af varmeveksler og motor i køkkenet i hver lejlighed, er det blevet besluttet at alle køkkener skal udskiftes. Enkelte nyere køkkener vil blive vurderet af rådgiver.
Renoveringen af alle boligerne på Bellahøj styres af en overordnet planlægningsgruppe som ledes af Henning Larsen Architects i samarbejde med Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.
Vores afdeling AAB afd. 40 har valgt arkitektfirmaet AART (tidligere Mangor og Nagel) til at lede den del af renoveringen som skal ske på vores boliger.

Der er oprettet en særskilt hjemmeside hos AAB vedrørende helhedsplanen.
Den findes her: aab.dk/helhedsplaner/helhedsplan-for-afdeling-40

Nyttige oplysninger om genhusning

Dine rettigheder ved genhusning

Spørgsmål og svar vedr. genhusning

 

Nyttige planer over de renoverede lejligheder

Altantegninger

Badeværelsestegninger

Køkkentegninger

 

Arkitektkonkurrence

I sommeren 2014 blev vinderen af konkurrencen om en helhedsplan for Bellahøj bebyggelsen offentliggjort. Nedenfor er link til dommernes kommentarer og plancherne fra det vindende forslag fra Henning Larsen Architects med deres forslag ‘Bellahøj Genfortælles’.

Dommerbetænkning (13.4 Mb)

Plancher Henning Larsen Architects ‘Bellahøj Genfortælles’ (46.1 Mb)

 

Ny film om Danmarks første højhuse på Bellahøj

Filmen kan ses her: https://vimeo.com/229709930

På toppen af højen. 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger. Nænsomt placeret som lodrette tårne i et fantastisk, dansk kulturlandskab. Med view over landets hovedstad, København, og som et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat.
I 2014 – 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres banebrydende forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere,- Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og REKOMMANDERET, konkurrencen med at formulere et greb for for den samlede renovering og genskabelse, der kunne være styrende for alle beslutninger og prioriteringer fremadrettet; sådan som det oprindelige konkurrence forslag også havde været det.
Vinderforslaget hed “Bellahøj Genfortælles” og havde som overordnet idé, at genfortællingen af Bellahøj skulle ske med et greb, der var funderet i fortiden, sigtede efter fremtiden og forholdt sig til samtiden. Idéen var at gentage historien, hvor genfortællingen af Bellahøj igen skulle blive et symbol på fremskridt, sådan at Bellahøj igen blev set som et ikon af alle.
Derfor har de fire boligorganisationer på Bellahøj, AAB, AKB København, fsb og SAB, sammen med den fælles rådgiver udover at arbejde med bygninger, landskab og sammenhængen til den omkringliggende by også arbejdet med selve fortællingen: fx ved at understøtte udgivelsen af en ny bog om Bellahøj og ved at gennemføre en lang række rundvisninger. Og nu også ved at understøtte arbejdet med en ny film, der fortæller historien om efterkrigstidens mest banebrydende byggeri – “skyskraberne” på Bellahøj. En fortælling fra udviklingen af den danske velfærdsstat til nutidens mangesidede arbejde på Bellahøj – fra de unge beboeres indsats til arbejdet med at genskabe og forny fliserne til husenes fremtidige facader.
Filmen er produceret af Magma Media og REKOMMANDERET i samarbejde med boligafdelingerne og -organisationerne på Bellahøj i 2016/17. Filmen er støttet af Statens Kunstfond og Landsbyggefonden.

Kontakt os i dag!

Udfyld formularen for at komme i direkte kontakt med os og få svar på dine spørgsmål. Ved at udfylde formularen giver du os mulighed for at forstå dine behov og give dig den bedst mulige hjælp.

Uanset om det drejer sig om forespørgsler, kommentarer eller behov for support, er vi her for at hjælpe.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Skriv til os

38286855